Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

Aki nem lép egyszerre...

Vissza | Fel | Tovább

Speciális tanulási zavarnak vagy részképességzavarnak nevezik azt a problémát, amikor egy, egyébként ép intellektusú gyermeknek nehézségei adódnak az olvasás, írás vagy a számolás elsajátítása során.

Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermek

A kezdeti időszakban gyakran fel sem tűnik, hogy bizonyos tantárgyakkal különösen nehézségei vannak a gyermeknek, hiszen képességei nem egyformán fejlettek, és a problémákat is sokszor csupán ennek tulajdonítják. Egy-két év múlva azonban a gyermek már jelentősen elmaradhat társaitól. Nagy a veszélye annak, hogy a pedagógus vagy a szülő nem ismeri fel időben a probléma valódi okát, s a gyermeket környezete egyszerűen butának, lustának minősíti, megszégyeníti. Pedig a részképességzavarral küzdő gyermekek intelligenciája nem marad el társaiétól, sőt túl is szárnyalhatja azt. A kiemelkedően intelligens, de részképességzavaros gyermek nehézségei gyakran azért nem derülnek ki időben, mert hiányosságait jól kompenzálja. Ez azonban óriási erőfeszítésébe kerül.

A zavar kialakulásáról

A részképességzavar kialakulásának okai különböző okokra vezethetőek vissza. Lehet örökletes – gyakori, hogy egy diszlexiás gyermek vizsgálatakor kiderül, a szülő hasonló problémákra emlékszik vissza saját gyermekkorából. Okozhatja anyagcserezavar, kisebb idegrendszeri sérülés, a lateralitás kialakulatlansága – nem egyértelmű, hogy a gyermek jobb- vagy balkezes –, észlelési nehézségek. A tanulási zavaros vagy részképességzavaros gyermeknél nem az intellektus vagy az érzékszervek sérültek, hanem a közöttük lévő kapcsolat, az ingerületek – amit és ahogy lát, hall – másképp jutnak el ahhoz az agyi központhoz, ahol az információk feldolgozásuk történik. Ennek megértése, és annak elfogadása, hogy a hibákért nem a gyermek a felelős, fontos a hatékony segítség és a gyermek egészséges személyiségfejlődése szempontjából is.

Elveszve a betűk tengerében

A tanulási zavarok közül a diszlexiáról hallani a legtöbbször. A diszlexiás gyermeknek számos nehézséggel kell megküzdenie az olvasástanulás során. Megtanulni olvasni nem csupán azt jelenti, hogy felismerjük a betűket alakjuk alapján, és bizonyos rend szerinti sorba rendezettségüket szavakként értelmezzük. Szemünknek képesnek kell lennie alkalmazkodni az olvasott szöveg távolságához, a két szem tengelyének az éppen megfelelő pont felé kell fordulnia. Szemünk apró mozgásokkal térképezi fel a nézett tárgyat. Agyunk a beérkező információk között válogat, és kiszűri az adott pillanatban szükségteleneket.

Diszlexiásoknál gyakori, hogy a két szem tengelye eltérő mértékben fordul az adott pont – olvasás esetén a soron következő betű vagy szó – felé, és különböző a szemek mozgása. Ezt az agynak állandóan kompenzálnia kell, ami túlterheltségéhez, gyors kifáradásához vezethet. A központi idegrendszerük nem jól szűri meg a beérkező információkat, és ez szintén kifáradást eredményez.

A diszlexiás gyermek számára nehéz a betűk formájának felismerése, emiatt a hasonló betűket gyakran összekeverik (b, d). Egy szöveg elolvasásához állandóan emlékezetükre kell támaszkodniuk, hogy a betűcsere miatt értelmüket vesztett szavakat a szövegkörnyezetbe illeszkedővé alakítsák. Olyan ez, mintha egy szöveget úgy kellene megértenünk, hogy annak egyes szavai számunkra értelmetlenek. Minél ismeretlenebb a szöveg, annál nehezebb meglévő ismereteink alapján kiegészíteni, értelmezni. Ezért az olvasás gyakoroltatásánál fontos, hogy diszlexiás gyermek csak általa ismert szöveget kapjon.

A hangos olvasás különös gondot jelent számukra: egyszerre kell figyelniük az éppen kimondott szóra, mialatt tekintetüknek már a következőket fel kell mérnie. Mivel figyelmük állandóan elkalandozik, a szöveget nehéz követniük, így gyakran hibáznak. Jellemző hibáik a betűk, szótagok felcserélése, értelmetlen betoldása, a magánhangzók eltévesztése (ó-ő, u-ü). Nehezíti számukra az olvasást, ha a szöveg túl apró betűs, zsúfolt, a betűk körvonala határozatlan. Ha nem követhetik saját tempójukat – ami az osztálytársakéhoz képest meglehetősen lassú –, olvasási hibáik száma növekedik.

Diszlexia és lateralitás

A diszlexia okának hátterében gyakran a kialakulatlan lateralitás húzódik. Kultúránk a jobbkezességnek megfelelően alakult: írásunk és tekintetünk iránya balról jobbra, illetve felülről lefelé halad. Diszlexia esetén ezek az irányok felcserélődhetnek, néha a tükörírást vagy a fejre állított tükörírást könnyebben elolvassák. A térbeli tájékozódás – a jobb-bal, fent-lent irányok megkülönböztetésének – fejletlensége együtt jár a lateralitás problémáival.

Igazából nem az a gond, ha egy gyermek balkezes, hanem ha az iskolába lépés idejére nem dőlt még el egyértelműen, melyik kezét – egyúttal melyik szemét, lábát, fülét – használja elsődlegesen. (Természetesen ez olyan helyzetekre vonatkozik, amikor a kettő közül választania kell, melyik lábával lép fel először a lépcsőre, melyik szemével kukucskál át a lyukon, melyik fülével hallgatja közelről az óra tiktakolását, melyik kezével fogja meg a ceruzát.)

A kialakulatlan oldalisághoz hasonlóan zavarokat okozhat a stabil balkezességről a jobbkezes írásra való átszoktatás.

Bizonyos jelek már óvodáskorban utalnak a későbbi tanulási problémára: diszlexiát jelezhet, ha a gyermek későn kezd el beszélni, beszéde hibás, szókincse szegényes, kifejezőkészsége alacsony szintű, nem kötik le a mesék, nem szeret verset tanulni, nem tudja megkülönböztetni a jobb és bal irányt, figyelme csapongó.

Pszichológiai tesztekkel megállapítható, mely területen vannak hiányosságai, így már az iskolába lépés előtt el lehet kezdeni a fejlesztő foglalkozásokat. Ezzel megelőzhető, hogy a gyermek sorozatos iskolai kudarcai teljesen elvegyék a kedvét a tanulástól.

Megfelelő segítséggel a diszlexiából eredő hátrányok leküzdhetők. A jó képességű diszlexiás gyerekek általában más területen – legtöbbször a természettudományok terén – kiemelkedő eredményeket érhetnek el.

Az írott szó

Az olvasási problémákhoz gyakran társul az írás zavara. Gyermekenként eltérő, hogy kinél melyik van túlsúlyban. A diszgráfiás gyermek írása rendezetlen, szinte olvashatatlan. A hasonló betűket összekeveri (b-d, b-p), az azonos írómozdulattal kezdődő betűket eltéveszti (l-f, a-o), szavakat értelmetlenül egybe- vagy különír, elhagy vagy betold szótagokat, a mondatokat félbehagyja. Nem ismeri fel a rövid és hosszú mássalhangzók (l-ll, sz-ssz), illetve magánhangzók (o-ó, i-í) közötti különbségeket, így helyesírása is gyenge. A másolás jobban megy neki, de diktálás után nem tud írni, mert nem emlékszik a betűk alakjára. Egy-egy betűt hibátlanul leír, de az összekötéssel már nehézségei vannak. Térbeli tájékozódási zavara miatt problémát jelent számára a szöveg elhelyezése a papíron: sorai rendezetlenek, kifutnak a füzetből, a betűk nagysága változó.

A diszgráfiás gyermek az órán legtöbbször már nem ír, kilátástalannak tartja, hogy lépést tartson a többiekkel. A házi feladatot – ha elég sok idő áll a rendelkezésére – szépen elkészíti. Ha kevésbé kitartó, egyszerűen “elfelejti” megcsinálni vagy mást kér meg rá.

Számok világa

A tanulási zavarok közül talán a legkevésbé közismert a diszkalkulia. A számolási zavarral küzdő gyermek nem pusztán kevésbé tehetséges a matematikában társainál, hanem speciális problémái vannak. A diszkalkulia, a diszlexia és a diszgráfia kialakulásának okai hasonlatosak, de nem feltétlenül jár együtt a három részképességzavar. Egyes nézetek szerint a diszkalkulia nem sorolható a részképességzavarok közé, meghatározása szerint inkább az agyban egymással kölcsönhatásban lévő rendszerek közötti funkciózavar.

A diszkalkuliás gyermek nehezen ismeri fel a szimbólumokat – a számokat és a matematikai jeleket – és azonosítja őket tartalmilag. Problémája van a sorozatok és szabályok alkotásával, a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelésével. Amíg erősen koncentrál, képes jól megoldani a feladatot, de figyelme hamar fárad, és egyre több hibát vét. Egy újabb példa esetén nem tud új megoldást találni, az előzőt ismétli. Többjegyű számoknál könnyen eltéveszti a számok sorrendjét (134 helyett 143-at ír). A számokat fordítva írja le (23 helyett 32-t), a műveleti jeleket rosszul ismeri fel (12:4=16). Számemlékezete kis terjedelmű: az egymás után sorolt számokból keveset tud visszaidézni. A számokat kiragadva környezetükből – más méret, más szín, szaggatott vonalvezetés – nehezen vagy nem ismeri fel.

Segítő türelem

A részképességzavarral küzdő gyermekek az olvasás, az írás vagy a számolási műveletek elsajátításához hosszabb időt, több gyakorlást és megerősítést igényelnek. Szükségük van környezetük bátorító magatartására. Ha saját tempójukban haladhatnak, teljesítményük javul. A jelenlegi iskolarendszer egyforma gyerekekre szabott követelményei azonban nem hagynak elég időt, így a tanulási zavaros gyermekek része az állandó kudarc. A tanulmányi sikertelenség és az ebből fakadó szégyenérzet következménye lehet, hogy viselkedésük megváltozik: bohóckodóvá vagy agresszívvé válnak. Akár bele is betegedhetnek a sorozatos kudarcélménybe. A pedagógusok és a szülők részéről kifogyhatatlan türelmet igényel a velük való foglalkozás, el kell fogadniuk, hogy ezek a gyermekek nem lustaságból teljesítenek rosszul. Nem szabad megszégyeníteni, szidalmazni őket. Érdemes mielőbb szakemberhez fordulni, a megfelelő terápiával jelentős javulás érhető el.

Semei Györgyi gyógypedagógus

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu