Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 Autonómia a mozgásfejlesztésben

Fel | Tovább

  Manapság egyre több szó esik az autonóm személyiség kialakításáról. Hadd közelítsek az általam megtapasztalt irányból e téma megvilágításához.

Az autonómia az egyén önállóságát, felelősségteljes aktivitását, kezdeményezőkészségét jelenti. Ez az aktív kezdeményezőkészség a fejlődés rugója. Ha oktalanul sorozatosan korlátozzuk a kezdeményező, leválni igyekvő gyermeket, különböző mértékű devianciák okozóivá válunk. A felnőttként szorongó, döntésképtelen, vagy összeférhetetlen, agresszív, esetleg magányos emberek többsége gyermekkorban szenvedte el azokat a korlátozó nevelési hatásokat, melyek élete végéig befolyásolják viselkedésüket. A gyermekkorban bontakozó önállósodási törekvések gyakran véreznek el a „pedagógia oltárán”.

A leválás, azaz önállósodás az első akaratlagos mozgással kezdődik. A gyermek minden kezdeti megismerési törekvése mozgással kapcsolatos, ezért valamennyi új ismeretet mozgásához és teste érzékeléséhez kapcsol. Az önálló mozgás gyakorlásával felismeri képességei mértékét, saját mozgásának következményeit. Ez a kölcsönhatás a fejlődés első nagy pillanataitól működésbe lép:

  • a mozgás indítja el a leválási folyamatot, az „éntudat” alakulását

  • a mozgás során ismerkedik meg teste korlátaival, kiterjedésével

  • a mozgások sikeressége táplálja az önbizalmat

  • az első önindította mozgás következtében létrejött változás ébreszti a kompetencia érzését (P. Balogh Katalin)

  • a mozgás indukálja a beszéd fejlődését (Delacato)

Belátható, hogy a mozgás a tudatosodás, az öntudatra ébredés irányába hat, fontos kelléke az értelem nyiladozásának.

A babák normál körülmények között segítség nélkül tanulnak meg átfordulni, kúszni, mászni, nem utánoznak senkit, nincs követendő mozgásmintájuk. Mégis tökéletes a mozgásuk, célirányos és sikeres. Mi vezérli őket? Az egyszerű fizikai törvényszerűség. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradjanak, nem emelhetik egyszerre a jobb kezet és lábat, különben eldőlnének. Egymás után felváltva és ellentétesen emelgetik a végtagjaikat. Kizárólag saját tapasztalataik alapján jutnak el a megoldáshoz. Ez az a szerencsés kor, amikor mi, felnőttek nem tudunk buzgó magyarázatainkkal beleszólni gyakorlatozásaikba. A nagy pillanat, az önálló járás semmivel sem fontosabb a mozgás előző szakaszainál, ahol az egyensúly megtalálása és megtartása a kardinális kérdés. Az egyensúlyozással járó egymásra épülő nagymozgások (csúszás, kúszás, mászás, gurulás, járás, futás, ugrás) begyakorlásával az idegrendszer beérése történik meg. (Delacato)

De vajon ezt a felnőttek is tudják? Adnak-e elég lehetőséget és teret a mozgással érzékelhető megtapasztalásra? Lehet-e a babáknak szabadon kúszni-mászni a lakásban, a játszótéren? Adunk-e lehetőséget az eredendő mozgásvágynak?

Mi óvodapedagógusok minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy kielégítsük ezt a mozgásvágyat, de először alaposan megnyirbáljuk azt. Megmagyarázunk és megtanítunk minden mozdulatot, de főleg az eszközök használatát. Azt gondoljuk, apróságaink már értenek a szóból és folyamatos instrukciókat adunk, ahelyett, hogy hagynánk őket próbálkozni! Ez jelentené számukra a kompetencia megérzését, az önállóság kezdetét. Középső csoportos testnevelés foglalkozáson vagyunk. Tornyok közti résen bújnak át a gyerekek. Láthatóan teljesen leköti figyelmüket az attrakció. Többségük már tisztában van a vállszélesség problematikájával, oldalra fordulva araszolnak át az akadályon. De ki ez a legényke, aki hitetlenkedve két vállát továbbra is behajtogatva, szemből próbál benyomakodni a résen? Ő az, aki még információhézag címén újra és újra próbálkozik a saját elképzelései szerint támpontokat gyűjteni teste kiterjedéseiről. Mozgása révén kialakítja testéről alkotott elképzeléseit, testtérképét. Mindezt anélkül teheti, hogy bárki rászólna: fiam, ezt nem így kell! A hibák javítása, a magyarázás csak elvenné a jókedvű lendületet.

„A mozgásinformációkból összeálló testtudat az énfogalom hordozója „(P. Balogh K.)

A testtudat erősödését segíti az irányok változatos bemozgása: kanyarodó sávokban haladunk előre, oldalra, hátra. Három dologra is figyelni kell egyszerre: a papírtégla bottal történő irányítására, az irány tartására és váltására. Sokadik körforgalma ez a gyerekeknek, mégis az elmélyült odafigyelés, igyekezet látszik rajtuk. Élvezik a próbálkozás korlátlan lehetőségét. Nincs megszabva a sebesség, a gyors lehet még gyorsabb, nem kell egymás mögött haladni, a lassabban mozgó sem érzi kínban magát a háta mögött feltorlódott társai miatt.

Ennyi feladat közepette a nagyobbak arra is tudnak figyelni, hogy társaikat kikerülve elegendő helyet keressenek a mozgásukhoz. Ez egy igen fontos momentum az egyén és a csoport érdekeinek egyeztetésében Az egyeztetés a gyermekek hatáskörében történik. Mindenki a saját helyzetéről dönthet betartva a csoport érdekeit is.

Íme egy önérvényesítő technika a módszertanban, ami egyben a felelősségteljes döntés képességét gyakoroltatja az autonóm személyiség kialakításához.

Köztudott, hogy a hiperaktív gyerekek képtelenek mozgásukat szabályozni. Leverik a poharat, kiöntik a vizet, feldöntik a várat. Ezek a gyerekek hatalmas lendülettel megindítják a mozdulataikat, azonban megállítani nem tudják, mert hiányzik a megállító, azaz a gátló vezérlés. (Ayres) Ennek gyakorlására kiváló a szivacsfal: nekiszaladni, és becsapódni a szivacsba. A fal megtanít a megállásra.

A gyerekek a tudósokat is képesek olykor túlszárnyalni.
Füles labdával játszunk. Az 5 éves Tamás darabideig velünk tart, majd sokkal érdekesebbnek találja a bordásfalra rögzített hevedert. A labdán ugrálni, közben előre haladni, ez számára túl bonyolult. Sokkal inkább neki való leugrani a bordásfalról derekán a „hegymászószereléssel”. Mondhatni, felfedezte a maga „szivacsfalát”: leugrásnál becsapódik a szivacsba. Sőt, túltesz Ayres-en. Továbbhaladva kifeszíti a derekára rögzített kötelet. Tökéletes elmélyültséggel gyakorolja a gátló mozdulatokat, ami a labdán biztosan nem sikerülne. Tehát Tamás saját képességeinek ismeretében döntött arról, ráadásul teljesen indokoltan, mi az, amit szívesebben felvállal. A döntés a felelősségvállalás nélkülözhetetlen velejárója. Ki is tart a foglalkozás végéig a választott mozgásnál.

Ilyen esetekben döbbenek rá, mennyire nem a saját életüket élik gyermekeink. Vajon hányszor dönthetnek arról, mit tennének szívesebben, vannak-e felkínált alternatívák a választáshoz?

Egyre szimpatikusabb az a megoldás, amikor a szenzomotoros érés érdekében tudatosan kikészített eszközök között szabadon választhatnak a gyermekek, kombinálhatnak és kísérletezhetnek az eszközökkel, a mozgássorokkal, kiélhetik kreativitásukat. Ez lenne életkori sajátosságaiknak egyik legfontosabb megnyilvánulása.

Adjuk meg a gyermek számára azt a nagyszerű érzést, hogy maguk találhatják ki a megoldásokat. Mi pedig őszinte örömmel üdvözöljük próbálkozásaikat. A feltétel nélküli bizalom a magabiztosság kialakításához szükséges. Ez a szemléletmód jelenti a mozgásban a szabadságot, a személyi fejlődésben az önállóság, az autonómia erősödését.

 

Tótszöllősy Tünde
a Mozgásfejlesztő Program vezetője
közoktatási szakértő

Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu