Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 Beszédfejlődés - a környezet függvénye

Fel | Tovább

A beszéd egy kifejező mozgás, melynek elsajátítása kisgyermekkorban történik. A körülmények határozzák meg az emberi fejlődést, így a beszéd fejlődését is. A beszéd sajátosan emberi készség, ezért ha életének első szakaszában a gyermek nem megfelelő anyai gondoskodásban, foglalkozásban részesül, ha nincs állandó kapcsolata egy felnőtt személlyel, akkor fejlődésének nincs meg az érzelmi mozgatója.

A beszédtanulás utánzáson alapul, ehhez elengedhetetlen a gyermek jó utánzási készsége, de legfőképpen az utánzandó minta, tehát a környezet állandó, megfelelő beszéde. A normális beszédfejlődés fontos lépcsője az első életév végén a megnevezési funkciók kialakulása, családban nevelkedő gyermek már 11-16 hónapos korában szavakat mond. Ezt segíti elő a környezetében élő minden személy, aki beszél hozzá és akihez "beszélhet". Ha a környezet nem fordít elég figyelmet a gyermekre, ha nem beszél hozzá, akkor a megnevezési funkció késve, hibásan alakul ki. Vizsgálatok bizonyítják, hogy az intézetben nevelkedő gyermekek egyéni foglalkozás hiányában éltek, csak kétéves kor körül mondják ki az első szavakat, ez az anyával való szoros kapcsolat hiányában gyökerezik.

A beszéd már kisgyermekkorban is a közlés eszköze, ami a játék kiegészítője, de a szükségletek kifejezésére és a felnőttekkel való kapcsolatteremtésre is alkalmas. A kétéves kor körül jelentkező megszólításos kapcsolatfelvétel, de a hároméves korban kezdődő "miért-korszak" is az állandó kapcsolatfenntartást szolgálja.

Az állandó kapcsolat adja meg a gyermeknek az érzelmi biztonságot, az egyéni kapcsolat hiánya azonban beszédfejlődési késést, beszédbeni elszegényedést okoz. A bizalom, az állandó figyelem és megerősítés, a személyekben és tárgyakban mutatkozó állandóság mind hozzájárulnak az ismeretek feldolgozásához. Az anyai kapcsolat megszakadása, az anyai gondoskodás nem megfelelő volta, az otthon bizonytalansága, a környezetben jelentkező traumák a beszédfejlődés korai szakaszában is éreztetik hatásukat. Néhány érdekes példa: a kórházban lévő újszülöttek többet és tartósabban sírnak, mint az otthon lévők; a családban élő csecsemők hangképzése gazdagabb és színesebb, mint az intézetben élőké; az intézetben nevelkedő gyermekek beszédkészsége minden területen elmaradottabb. Bár a családi környezet az a közeg, amely a gyermeknek a legkedvezőbb feltételeket adja a szellemi, testi, érzelmi fejlődéshez, mégis számolnunk kell a környezet változatai adta fejlődési különbségekkel. Ezek a környezeti ártalmak széles skálát mutatnak, a szülők válásától kezdve az érzelmi elhanyagoltságon keresztül a túlzott szülői elvárásokig.

Azok a gyermekek, akik nem kapnak megfelelő családi szeretetjeleket, elveszítik a külvilág iránti érzéküket, beszédfejlődésükben elmaradnak, s ezáltal értelmi képességeik fejlődése is zavart mutat. Fontos, hogy a gyermek a család minden tagja részéről érezze a teljes figyelmet és elfogadást s ennek nem csak szavakban kell kifejezésre jutnia. A gyermek már a beszédtanulás kezdeti fokán is érzi, érti a hanghordozást, hangszínt, beszédritmust, a beszéd érzelmi töltését, tehát a konkrét szavak értése előtt már észleli az ösztönös megnyilatkozásokat. Törekednünk kell arra, hogy a legkiegyensúlyozottabb és legmegfelelőbb háttért biztosítsuk gyermekünknek és ezáltal beszédfejlődésének is.

Róth, M.

Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu