Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 "Elviselhetetlen" gyerekek

Vissza | Fel | Tovább

  A becslések szerint a gyerekek mintegy 16-20 százaléka valamilyen mértékű tanulási nehézséggel, magatartási zavarral küzd hazánkban. Szinte minden iskolai osztályban föllelhető egy-két ilyen, a többiektől eltérően viselkedő tanuló, akivel nem mindig tud mit kezdeni az átlaghoz szokott pedagógus. S körülbelül 300-400 ezer család életét teszi naponta próbára a „nehezen nevelhető” gyermek, kinek jövője függ attól, hogy időben fölfedezik-e problémáját.

 A hazai adatok egyáltalán nem a magyar iskolarendszer viszonyait jellemzik, nem tipikusan itteni helyzetre, állapotra vonatkoznak, világjelenségről van szó. Az orvostudomány fejlődésével egyre több koraszülöttet, szülési sérültet (oxigénhiánnyal születő babát) tudnak megmenteni az életnek, csökkenő a csecsemőhalálozás (10 ezrelék alatti).Ennek viszont ára van. Világszerte növekszik az idegrendszeri károsodással születettek száma. Bizonyos tünetek (mozgás-, izomtónus-eloszlási zavar) már korán felismerhetők és 6 hónapos kor alatt korrigálhatók (a módszert habilitálásnak hívják).

Számos jel azonban csak az óvodás-, iskoláskorban válik nyilvánvalóvá. Ezek a gyerekek nem tudnak figyelni, sokszor súlyos figyelemzavarral küszködnek. Túlmozgékonyak (hiperaktívak, ami nem tévesztendő össze a kicsiknél életkori sajátosságból adódó „mozgáséhséggel”), vagy éppen túlzottan csendesek, gátlásosak, lelassultak. Mozgásuk összerendezetlen, kommunikációs és gyakran beilleszkedési zavaraik vannak. Némelyiküknek gondot jelent az olvasás, írás, számolás (diszlexia, disgraphia, dyscalculia) vagy a tiszta beszéd. Ezáltal iskolai teljesítményük jóval alacsonyabb, mint ahogy az értelmi képességük alapján elvárható volna.

Ha minderre nem figyel föl a felnőtt környezet, akkor a problémák halmozódnak. A gyermek kallódik az iskolában, egyre jobban undorodik a tanulástól. Sorozatos kudarcok érik társai között, és a meg nem értettség miatt otthon is, ahol (jelen)léte állandó feszültségforrás lehet a családban. Nem találja helyét, sehova sem tud beilleszkedni. „Egészségtelenül” fejlődő személyisége - súlyos esetben - szélsőséges cselekedetek, deviáns magatartásformák felé sodorhatja (drog, alkohol, öngyilkosság, szekta, sátánizmus, bűnözés).

Az imént csak vázlatosan ismertetett jelenségekről mára már alapos és részletes szakmai tapasztalat halmozódott fel. Egyre több a tanulási, magatartási zavar megelőzésével, korrigálásával foglalkozó módszer, szakember, szervezet s a jogszabályok is (közoktatási, gyermekvédelmi törvény) „felfigyeltek” erre a nagyon sérülékeny és veszélyeztetett gyermekcsoportra. Kiindulási alap tehát van az eddiginél komolyabb és összehangoltabb „orvoslásra”, bár a körülmények és a lehetőségek még korántsem ideálisak. A megelőzés sokszereplős feladat, és már a gyermek megszületése előtt el kellene kezdődnie.

A babavárásra felkészítés első segítségadói az optimális családtervezési központok, melyek száma az idén 60-ra gyarapodott. A várandósság ideje alatt a jövendő anyukának egy olyan „védőburokban” kellene élnie, mely leginkább kedvez a méhében fejlődő magzat testi-lelki jóllétének. Ennek a védő-óvó légkörnek a megteremtésében sokat tehet a közvetlen környezet (mindenekelőtt a férj támogatása), de mindazok, akik erősíthetik a kismama önbizalmát, eloszlathatják félelmeit, szorongásait. Így a szereplők között lehet a lelkész, a pszichológus, a kozmetikus, a dietetikus, de legfőképpen a védőnő, a gyógytornász, a terhesgondozó, világra segítő csoport. Manapság már terjedőben a bababarát szülés, hogy ne egy gépi szemléletű kórházban élje át az élet fontos pillanatait anya és gyermeke. Az említettek együttesen jelentősen befolyásolhatják a későbbi történéseket.

Az egészségügy szerepe-felelőssége továbbra is fontos. A gyermekorvosé, aki észlelheti a jelentkező zavarokat, s adott esetben gondoskodik a figyelem megnövelésében, az impulzitás, valamint a hiperaktivitás csökkentésében hatásosnak bizonyuló gyógyszerezésről (serkentőszerek, antidepresszánsok, túlfeszítettségcsökkentők). Jelentős szerep, felelősség jut a szociális védőnőnek is, aki mintegy összekötő kapocs az otthon és az óvoda, iskola között, s mint ilyen, „érzékennyé” teheti a szülőt és a pedagógust, e két főszereplőt, akik leginkább szembesülnek a gyermek problémájával.

A szülő ismerheti legjobban gyerekét, mégsem mindig ismeri fel másságát, s ez idővel a család széthullásához is vezethet, így szociális gondokkal tetéződhet a baj. Az apák kevésbé tudják elfogadni, vállalni ellentmondásosan viselkedő csemetéjüket, bár mindkét szülővel előfordulhat, hogy képtelen „megbirkózni” az egyre kezelhetetlenebb kölyökkel, tehetetlenségében vagy elfordul tőle, vagy magát vádolja, az iskolát hibáztatja. A pedagógus pedig sokszor a szülői nevelés hiányára hivatkozik. Nagyban e két főszereplőn múlik, hogy kiderítik-e a másság okát, megértik-e a gyerek viselkedését és a maguk tiszte szerint megtesznek-e mindent a kiegyensúlyozottabb fejlődéshez.

A javulást segítő módszerek közül megemlíthető a családterápia, ahol nevelési tippeket kaphatnak az érintettek az elfogadó, szeretetteljes, ugyanakkor határozott, következetes otthoni környezet kialakításához. A Gondon-féle „szülői eredményesség tanulása” tanfolyam útmutatót ad a problémák okának kiderítéséhez és megoldásához, a konfliktushelyzetek feloldásához, a gyermek értékrendjének befolyásolásához. Az Ayres-terápiával speciális mozgással, a középfülben lévő labirintusrendszer izgalomba hozásával (hintázás, pörgés, forgás) lehet hatni az idegrendszerre. Erre épül a hidroterápiás-rehabilitációs- gimnasztikával történő gyógyúszás, amely a víz felhajtóerejének kihasználásával mozgáskoordináció-, koncentráció-, testtartásjavító és idegközpont-serkentő. Szakorvosi, háziorvosi beutalóval csoportos formában térítésmentesen igénybe vehető.

A szakemberek véleménye megoszlik abban, hogy „normál” iskolába vagy fejlesztő osztályba járjon, esetleg a már néhány helyen létező, speciális alapítványi oktatóhelyen tanuljon a „más” gyerek. Tény, hogy mindegyikre szükség van, hisz a tanulók sem egyformák; mivel azonban legtöbbjük a hagyományos iskolarendszerhez juthat hozzá, azt kellene olyanná formálni, hogy helyük legyen ott a tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küszködőknek is. Ez a pedagógusoktól nagyobb szakmai felkészültséget és áldozatvállalást követel (differenciált foglalkoztatás), aminek feltételeit meg kellene teremteni. Szükséges, hogy legyen az iskolában a gyereket és a szülőt jól ismerő szakember, aki folyamatosan követi a fejlesztés folyamatát. Az önkormányzati iskolák számára viszont gyakran megfizethetetlen az iskolapszichológus, a fejlesztőpedagógus, a logopédus. Némi támaszt nyújthatnak a pályázatok.

A művelődési és a népjóléti tárca a jövőben minőségileg „megméreti” az iskolai programokat, s amelyeket hasznosnak talál, azok nagyobb eséllyel indulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek egészségjavító pályázatán.

Tóth Andrea

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu