Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 Felolvasó számítógépek

Vissza | Fel | Tovább

Kevesen tudják, hogy Magyarország élen jár a világban a fonetika és a nyelvészet gyakorlati felhasználásában a számítógépes beszédszintetizálásra. Most azonban a Westel 900-nak a Budapesten rendezett hatodik EuroSpeech kongresszus alkalmából tett bejelentése a kutatások eredményeinek széles körben való felhasználásáról szól. Megkezdődött a Westel 900-nál az e-mailfelolvasó rendszer - munkanéven levélmondó - kísérleti üzeme, és várhatóan decembertől nyilvános lesz ez a szolgáltatás.  

Nem egyszerű a feladat, eddig csak német és angol nyelven sikerült eljutni az üzemszerű szolgáltatásig. Ahogy azt a Westel 900 és az EuroSpeech 99 konferencia közös sajtótájékoztatóján Németh Géza adjunktus elmondta, a rendszer előfeldolgozással kezdi, kiválasztja a levél tárgyát és tartalmát, megvizsgálja a kódkészletét, majd, ha felolvashatónak találja - nem idegen nyelvű a szöveg -, a Morphologic eljárásával valamit javít a szövegén, visszateszi a hiányzó ékezeteket, majd felolvassa a levél tartalmát. Kipróbálható volt a kiállításon és a BNV-n is. A levélmondó érthetően olvas, a prozódiára is ügyel, magyarosan intonál, és figyelemmel van az írásjelekre.

A Westelnél megvalósuló levélmondó a felolvasó rendszer OMFB által támogatott fejlesztési munkáinak az első gyakorlati eredménye.

A Budapesti Műszaki Egyetem Távközlési és Telematikai Tanszéke és a Westel 900 közötti együttműködés kölcsönös előnyök mellett évek óta tart, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Sugár András vezérigazgató és Gordos Géza tanszékvezető, az EuroSpeech konferencia elnöke. Az e-mailfelolvasó rendszer bejelentésének apropót adó EuroSpeech 99 konferencián közel ezer kutató vett részt hétszáznál több előadással és bemutatóval. A világ sok országában kutatók százai dolgoznak például a beszélő személyétől független szóértő algoritmusokon, s már akár ötven dollárért is lehet - a diktáló hangját, beszédstílusát megtanulni képes - diktálóprogramot kapni PC-re. A szöveggé alakított beszédnek a gép általi továbbfeldolgozásán is nagy erőkkel dolgoznak ipari és akadémiai kutatóhelyeken egyaránt. Ha a beszédfeldolgozás hasznát meg akarjuk világítani, mindig előkerül a nagy álom, amikor én magyarul beszélek a telefonba, és a másik oldalon japán barátom az én hangomon, de japánul hallja amit mondok. Ez az, ami a technika mai szintjén elérhetetlen, de különféle alesetekben vannak gyakorlati eredmények. Sokféle kérdésre, sokféle feladatra születnek változatos, ilyen-olyan szempontból elfogadható algoritmusok, de még az angol nyelvű programok is csak a kötött szöveg - "folyószámla", "betét", "átutalás" - felismerésénél tartanak. Ilyen megoldást használhatnak bankokban, amikor a gép kérdéseire néhány szóban érdemben lehet válaszolni.

Az EuroSpeech 99 plenáris előadásainak egyikét az MTA Nyelvészeti Intézet osztályvezetője, a beszédszintetizálási kutatásokban a kezdet kezdetétől részt vevő Gósy Mária tartotta. Előadása azonban nem a technikáról, az algoritmusokról szólt, hanem arról, hogy az ember hol tart a nyelv, a beszédmegértés megértésében. Sokféle betegség, agyi sérülés tanulmányozása révén már meglehetős részletességgel leírták kutatók, hogy az agyunk mely részei a beszédnek, a hallottak megértésének melyik lépésével hozhatók öszszefüggésbe.

Gósy Mária magyarországi megfigyeléseket elemzett, melyekből sok érdekes következtetés vonható le. Az egyikből például az, hogy bizonyos előfeltételek megléte esetén a hallásban, az érzékelésben korlátozottak a megértésben alig maradnak el átlagos társaiktól. Ugyanakkor 8-13 éves iskolásokkal végzett kísérletek azt jelzik, hogy a beszédmegértésben hatalmas különbségek lehetnek a gyermekek között, ami aztán a felnőttkorra is kihathat. Az eredmények, amelyeket Gósy Mária nagy sikert aratott előadásában összefoglalt, úgy voltak összeválogatva, hogy egy nagyon erős, a gépi megértés szempontjából is fontos állítást alapozzanak meg: azt, hogy a beszéd és a megértés képességét az ember nem az agy fizikai struktúrájának, hanem az agy magasabb szintű működésének, funkcionalitásának köszönheti.

A plenáris előadások között számos szekcióban folyt a műhelymunka, a világ minden tájáról összegyűlt tudósok - zömük harminc évnél fiatalabb volt - ismerték, vitatták meg egymás ötleteit. A számítógépes beszédfeldolgozás értelméről, hasznáról és lehetőségeiről kérdeztünk meg néhányat a kongresszus szervezői, az ez irányú tevékenységek meghatározó szereplői közül. A nyilatkozatokból is kitűnik, hogy a kutatások legnagyobb mozgatórugója a gazdasági haszon, a pénz, mint ahogy a mindennapi életet elérő kézzelfogható eredmények - a társalgó tűzhely és társai - hatalmas beruházást, pénzt igényelnek.

A Gósy Mária által fellelt megértési különbségek azonos korú gyermekek között lehetnek kulturális eredetűek, mint ahogy arra Ivan Illich amerikai szociológus már a hatvanas években felhívta a figyelmet. Például egy városi aszfalton nőtt gyereknek fel lehet tenni olyan, a háziállatokkal kapcsolatos kérdést, amit ő csak azért nem ért meg, mert nem tudja, miről van szó.

Hasonló eset a vidéki gyermek esetében is elképzelhető. Bármi legyen is azonban az oka a kísérletben vizsgált gyerekek közötti különbségeknek, az biztos, hogy az információs kor felé közeledve a számítógépes adatfeldolgozás az információ sűrűségét oly mértékben megnöveli, hogy a pillanatnyi szituáció felismerése egyre több helyen, egyre több munkakörben követel a száz év előttinél jóval gyorsabb megértést, erőteljesebb elvonatkoztatási készséget.

Aki ezeket nem szerzi, nem kapja meg gyermekkorában, annak a munkaereje csak nagyon rossz áron vagy sehogy sem lesz eladható a világpiacon. Vagyis ha száz éve, hetven éve fontos volt a tanítás, az iskola, mint ahogy az volt, akkor ma többszörösen annak kellene lennie ahhoz, hogy Magyarország feljebb kapaszkodhassék a világgazdasági ranglétrán.
 

Vargha Márton

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu