Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 Mondókával, ringatóval az olvasáskészségért

Vissza | Fel | Tovább

A nyelvi vagy fonológiai tudatosság az olvasás-írás tanulás alapfeltétele, mivel fonéma alapú írásjelet kell párosítani annak hangi változatával. Ilyen szempontból az angol nehéz nyelv, hiszen másként írják, mint ahogy ejtik az angol kifejezéseket. Angol nyelvterületen sok a diszlexiás, és brit orvos: W. Pringle Morgan ismertette először e fogyatékosság ismérveit, még 1896-ban.

A modern képalkotó eljárásokkal nem csak az mutatható ki, miben más, deficites a diszlexiás gyerekek agya, hanem az is, miképpen próbálják kompenzálni a hiányt. Ezt a folyamatot követték nyomon amerikai munkacsoportok. (Berninger, Shaywitz funkcionális mágneses rezonancia készülékkel.) Olvasás közben a bal agyfélteke hátsó területei visszafogottan működnek, míg az elülső rész erőteljesebb munkára kényszerül.

Az említett vizsgálatok megerősítették a kutatási eredményeket, melyek szerint a magasabb nyelvi műveletekre (feldolgozás, megértés, összekapcsolás) szakosodott hátsó régiók nem tudják ellátni feladatukat. Ezért nem képes a diszlexiás gyerek a látott betűhöz, szóhoz kiválasztani a megfelelő hangalakot. Így más úton, a kiejtés, az artikuláció mozgási mintázata alapján próbál hozzáférni a jelentéshez. Ettől az erőfeszítéstől dolgozik a normálisnál keményebben a homloklebeny beszédmozgatással foglalkozó része, magyarázza Csépe Valéria, az MTA Pszichológiai Kutató Intézetének csoportvezetője.

Az utóbbi öt évben ismertté vált 3-4 (a szám még vitatott) kromoszóma, amelyeken bizonyos génszegmenseltérések előfordulnak halmozottan diszlexiás családokban (az ilyen halmozódás okait is kutatták). Egyelőre nem mutatható ki egzakt módon, hogyan determinálják öröklődési tényezők az agyi fejlődést. Az ellenben bizonyos, hogy olvasási zavarok diagnosztizálásánál számításba kell venni a prenatalis (születés előtti) és utáni történéseket, s a környezeti hatásokat is, összegezi a kutatási és a tapasztalati eredményeket a pszichológus.

A diszlexia kezelésében a minél korábbi felismerésre helyezik a súlyt a pszichológusok és a gyógypedagógusok. Erre a Newsweek szerint nagyobb lehetőség lesz a jövőben.

Victoria és Dennis Molfese (Louisville-i Egyetem) csecsemők agyi elektromos hullámait tanulmányozták. Majd az eredményt összehasonlították a 8 éves gyerekek olvasási képességeivel.

A kutatók észrevették: azok a diákok, akik nehezen boldogultak az írott szöveggel, már csecsemőkorukban is lassabban reagáltak a hallott szóelemekre. A lassú reakció várható pedagógiai nehézségeket jelzett, mert az eltérő hangi ingerek gyors és egyértelmű feldolgozásával képes az ember hozzáférni a szavak jelentéséhez. E képesség csecsemőkorban felfedezett fogyatékossága, lassúsága tehát elővetíti, hogy e hanghatásra nehezen reagáló kisgyerekek olvasni sem egykönnyen tanulnak meg.

A korán felfedezett agyi eltérések ismeretében kialakított tréningekkel megelőzhető a későbbi olvasási zavar, mivel az egyesztendős csecsemőnek még igen rugalmas az idegrendszere.

A baj az, hogy még csak 4-5 éves korú gyerekek felfogóképességének javítására dolgoztak ki eredményes fonológiai tréningmódszereket a pszichológusok. Ilyen gyakorlatokkal eredményesen javítják a kisgyermekek beszédhang-eltéréseit, továbbá a nyelvi ritmusa iránti érzékenységüket. Ősi mondókák, bölcsődalok, a mozgással összekötött versikék tehetnek jó szolgálatot, jegyzi meg szakemberünk.

Csak szótagolva

Egy magyar felmérés szerint a diszlexiás gyerekek 70-80 százalékára jellemző a Newsweek-cikkben említett nyelvi eredetű altípus. De ritka a tiszta diszlexia, többnyire más részképességek (figyelem, észlelés, emlékezet, mozgás) is sérültek. Ezek függvényében kellene meghatározni a szabott terápiát. Részképesség-zavarok esetén a Magyarországon alkalmazott 14-féle olvasástanítási módszer egyike sem megfelelő. A pszichológusok állítják, a szótagoló-elemző olvasás a célravezető.
 

Magyar Hírlap
Tóth Andrea

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu