Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 Selypítés - Diszlexia terápia

Vissza | Fel | Tovább

  A selypítés a leggyakoribb beszédhibák egyike, a "sz-z-c, s-zs-cs" hangok torzítását, cseréjét jelenti. Helyenként mind a hat hangot, máshol a "sz-z-c" vagy a "s-zs-cs" hangok hármas csoportját érinti

A "sz-hiba" mindig együtt jár a "z-c" helytelen ejtésével, ugyanígy a "s" hangnál (a "zs-cs" helytelen ejtésével). A selypítés oka általában a fogak közé csúsztatott nyelv (interdentális sygmatizmus), de származhat az első fogak hiányából, a környezet rossz beszédpéldájából, fognövési rendellenességből, nyelvi ügyetlenségből, ritkán hallásveszteségből

Amennyiben a hat hang elkülönül fiánál, "csak" a torz ejtés a beszédhiba, úgy nyugodtan beírathatják az első osztályba, mert a torz ejtés az olvasás tanulásában lényegi zavart nem okoz, s a beszédhiba az iskolai haladással párhuzamosan javítható, kiküszöbölhető

Az iskola elkezdése abban az esetben nem ajánlott, ha a gyermek hangcseréket produkál, s ez várhatóan nem rendeződik megfelelő logopédiai kezeléssel sem szeptemberig (az olvasásban így a különböző betűk sem különülnének el). Ebben az esetben fontos kikérni a logopédus véleményét is az "iskolaérettség" megállapításához.

Milyen területeket érint az iskolában észlelt diszlexia logopédiai terápiája?

Az olvasási zavar kezelésében fontos alapelveket követünk, ilyen az aprólékosan felépített fokozatosság, a képileg és hangzásilag hasonló betűk hangsúlyos elkülönítése és megkülönböztetése, a sokoldalú gyakorlás, a jó megoldás rögzítése, a szorongásoldás.

Alsó tagozatban a logopédiai terápia képességfejlesztéssel indul, majd az olvasást 5 fokozatban fejlesztjük (betű-, szótag-, szó-, mondat- és szövegolvasás). Eszközeink ehhez szótáblázatok, képsorok, szóképek (mondatalkotáshoz), befejezetlen mondatok stb. Az írás gyakorlása diktálással és képekről történő fogalmazással folyik, mindezt másolással segíthetjük

Felső tagozatos gyermeknél fontos a vizuális (látási) felfogóképesség fejlesztése, erre nagyon jó az emlékezetből történő rajzolás, a kezdőbetűk kiemelése nyomtatott szövegből, a jel és kép egyeztetése, az azonosság és különbség megfigyeltetése és megfogalmazása. Az olvasás gyakorlása betű megkülönböztetéssel történik (szóolvasással), majd összefüggő szavak olvasását alkalmazzuk vázlatos feladatokban, mindig szómagyarázattal kísérve. A terápia tulajdonképpen az olvasás, írás, helyesírás állandó fejlesztését jelenti különböző feladatokkal, olvasójátékkal, feladatlapokkal. A diszlexiát olvasási, írási feladatok alkalmazása nélkül kezelni, javítani olyan, mint valakit hangok nélkül énekelni tanítani!

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu