Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 Mesék a tanulásról

Vissza | Fel | Tovább

  Félelem, szenvedés és unalom

Ahhoz, hogy agyunkat igazán hatékonyan használjuk, elsősorban az iskolai tanuláshoz tapadó félelmet kell megszüntetni. A tanulás csak pozitív érzelmi állapotban igazán hatékony. A félelem a rugalmatlan, ösztönös, automatikus válaszokat mozgósítja, amelyek veszélyben hatékonyak lehetnek (menekülj! rántsd el a kezedet! stb.), de a gondolkodást leállítják. A hosszú távú memória központja egybeesik az érzelmi központtal, és nagyon közeli kapcsolatban van a gondolkodást működtető nagyagyi területekkel. Vagyis érzelmileg megfelelően hangolt állapotban a megjegyzés és a gondolkodás összjátéka kitűnő alapot nyújt a tanuláshoz.

Agyunk működésének másik gátját az a hiedelem képezi, hogy az eredményes tanuláshoz szenvedés és fáradtság járul. Ez analóg a munka erkölcsi szerepének hangsúlyozásával. Eszerint az tekinthető igazán hatékony munkateljesítménynek, ami kemény, kitartó, szorgos tevékenység által jön létre. Vagyis minden, ami élvezetes, szórakoztató, az elvesztegetett idő. Ezzel kiválóan lehet a dolgozókat irányítani, hogy minden erejüket láthatóan a teljesítményre koncentrálják. (Ez a puritán szemlélet néhány évszázaddal ezelőttről maradt ránk, amikor a gyári munkások agyondolgoztatására került előtérbe.)

A „tanulás = munka = kemény erőfeszítés" szemlélet gátolja, hogy az iskolai, mesterséges tanulást a valódi tanuláshoz közelítő módszerek alkalmazásával tegyük eredményesebbé, mert ezek élvezetessé, szórakoztatóvá tehetik a tanulást. A humor és a játékosság gyanúsak ebben a szemléletben, pedig jelentősen hozzájárulnak a tanulás hatékonyságához azáltal, hogy pozitív érzelmi állapotot hoznak létre. Aki ezt és az előző bekezdést kételkedve olvasta, az nem találja örömét a munkájában, vagy többet vállal a kelleténél. Érdemes lenne átgondolnia ezt a kérdést!

A hatékony tanulás módszerei

A tanulásbeli hatékonyság otthon dől el. Az iskolai oktatásban való részvételnek kevés- köze a későbbi sikerességhez. A hatékony tanulásra az anya készíti fel gyermekét azáltal, hogy akár már megszületése előtt is azt közvetíti, hogy sikeres lehet, és azt is megtanítja, hogy miképpen érheti ezt el. A tanulás iránti lelkesedés mintául szolgál. Ez az úgynevezett közvetített alkalmasság, amely vezérfonalat ad az egyén számára ahhoz, hogy jóérzéssel, képességeinek megfelelően tanuljon. Alacsonyabb szociokulturális hátterű gyermekeknél ez kimutathatóan hiányzik. A tanuláshoz való pozitív hozzáállást későbbi életkorokban is ki lehet fejleszteni megfelelő tapasztalatok által.

A tanulást megalapozó kellemes érzelmi állapot létrehozásának és az agyunk nyújtotta lehetőségek kihasználásának néhány módszere:

Szemkontaktus: Több vizsgálatban kimutatták, hogy már a csecsemő értelmi fejlődése is az anya-gyerek szemkontaktus mennyiségével egyenesen arányos. A szemkontaktus biztosítja a figyelmet: mind a gyerek, a tanuló, mind az oktató egymásra való figyelmét! A szemkontaktus nagymértékben segíti a megértést!

Teljes agy használata: A nyugati típusú oktatás a bal agyfélteke sorba rendező, elemző, logikai megközelítését preferálja, pedig a magasabb szintű gondolkodásnak része a jobb agyféltekei egészleges átlátás. Ezt a működést a képek, a mozgás, a zene, az érzelmek, a humor közvetíti. Ha sikerül a tanulnivalót ezek bevonásával átalakítani, akkor nemcsak könnyebbé válik a tanulás, de a- gondolkodás is minőségi javuláson megy keresztül.

Zene: Különösen a klasszikus és barokk zene a lelket megnyugtatja, és a tanuláshoz igen megfelelő érzelmi állapotot alakít ki. Mindkét agyfélteke részt vesz a feldolgozásában, így az egész agyat mozgósítja. Elénekelve, rigmusokba szedve a tanulnivaló könnyebbé válik.

Megfelelő ingerkörnyezet: A megismeréshez elegendő ingerre van szükség, mind fizikai, mind szellemi értelemben vett anyagokra, eszközökre. A közepes mennyiségű inger a legmegfelelőbb. A túl gyenge hatás nem vált ki reakciót, a túl erős visszariaszt. Ez igaz a játékszerek száma, de a magyarázatok és tananyag mennyisége és nehézségi foka tekintetében is.

Partnerek: Felnőttek és gyerekek egyaránt vegyenek részt a világ felfedezésében! A közös gondolkodás mélyebb élményt jelent. A felnőtt érdeklődésével értékeket ad a gyereknek, mutatja a tevékenység fontosságát. A kortársak segítik egymást a megértésben, mert gondolkodásuk hasonló, a felnőttekétől eltérő. A páros és kiscsoportos tanulás igen hatékony segítség. Ha a szülő helyett olykor a testvér vagy osztálytárs segít a tanulásban, mindkét gyerek sokat nyer.

Kérdések: A kérdezés a kíváncsiság, a belső hajtóerő jelenlétét jelzi. A gyerekek kérdéseiből jobban kiderül, mit tudnak, mint ha csak arra válaszolnak, amit mi kérdezünk. Ha mindig addig megyünk előre, amíg a gyerek kérdez, biztos, hogy a megfelelő szinten tanítunk.

Felfedezés: Ha csak lehetséges, alkossa meg a gyerek a tudást, ne készen kapja! A kész ismeret szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a gyerek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan a leghatékonyabb. A valódi tanulás alapja a tapasztalat.

Hibázás: Sok próbálkozásra van szükség a jobb eredmény eléréséhez. A próbálkozás pedig magában hordja a hibázás lehetőségét. Ha felfedezni engedjük a gyerekeket, számolni kell ezzel is. A legnagyobb alkotó zsenik sokkal több rossz művet és elméletet gyártottal, mint azok, akik nem tudtak jelentőset alkotni.

Valódi feladatok: Igazi kihívást a valódi feladatok jelentenek. Az elsajátított tudást használni kell ahhoz, hogy élővé váljon. A gyakorlatban jobban érthetővé és elfogadhatóvá válnak a nehéz elméleti feladványok is.

Az iskolai tanulás kényszerű és kevéssé természetes voltát a leginkább az jelzi, hogy a tanulók 10-15%-a átlagos vagy átlag feletti értelmi képességei ellenére a hagyományos módszerekkel nem tud megtanulni írni, olvasni és/vagy számolni.

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu