Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.
 

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 Miről szól a mese?

Vissza | Fel | Tovább

  A beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai

Az olvasás elsajátításának, a tanulásnak fontos előfeltétele az életkornak megfelelően elsajátított anyanyelv. Ez nemcsak a gyermek érthető, tiszta és nyelvtanilag helyes beszédének kialakulását jelenti, hanem a gyermek által hallott beszéd életkornak megfelelő szintű befogadását, feldolgozását is.

Ide tartozik a beszédészlelés és a beszédmegértés összetett folyamata, amely azonban nem azonos egymással! Lehet, hogy mindkettő jól működik egy gyermeknél, előfordulhat, amikor csak az egyiknél tapasztalható lemaradás vagy zavar, és van, hogy mindkét terület fejlesztése szükséges.

Beszédészlelés

A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi, hogy a gyermek beszédhangokat, hangkapcsolatokat, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen az elhangzásnak megfelelően megismételni. Ehhez szükséges, de nem elégséges az ép hallás!
A jó beszédészlelés eredménye, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását, és egyre több új szó (hangsor) felismerésére lesz képes, később nehézség nélkül tud betűket azonosítani, összeolvasni, jó technikával olvas, és ez a készség segít majd idegen nyelveket is tanulni.

Beszédmegértés

A beszédmegértés az elhangzó (a mások által kiejtett) szavak, szókapcsolatok, mondatok és legmagasabb szinten a szövegek jelentésének, tartalmának megértése. Jó működése az összefüggések felismerését is segíti.
A jó beszédértés eredménye, hogy a gyermek tisztában van a szavak jelentésével, megérti, amire kérik, amit mesélnek neki, később azt is, amit olvas.

Működési zavarok

A beszédészlelés és a beszédmegértés zavarainak felismerése óvodáskorban különösen nehéz, mert a tünetek sokszor nem csak a gyermek beszédével, illetve nem azzal kapcsolatosan jelentkeznek. Mindkét terület a beszéd befogadásának, feldolgozásának oldalához tartozik, tehát kevésbé látványos, vagy hallható az eltérés, ezért gyakran rejtve is marad akár második, harmadik osztályos korig. Ekkor derülhet ki, hogy például egy olvasási problémáért az életkori szinttől elmaradt beszédészlelés vagy -megértés a felelős.

Óvodáskorban a megkésett beszédfejlődésű és az úgynevezett diszlexia-veszélyeztetett gyermekek szinte mindegyikénél biztosan, de az egyéb beszédhibás (pl. pösze) gyermekek egy részénél is jelentkezik a probléma, így e területek fejlesztése feltétlenül szükséges.

A beszédészlelés zavara esetén a következőkre figyelhetünk fel:

 • megkésve indul és lassabb a beszédfejlődés,

 • a felnőtt szerint a gyermek nem figyel, mindig "rosszalkodik", mást csinál, mint amit kellene, túl játékos, éretlen, vagy éppen visszahúzódó,

 • sokszor nem vagy rosszul reagál, ha szólunk hozzá, gyakran visszakérdez, kérdésekre nem jól válaszol,

 • sokszor mondja, hogy "nem hallottam", vagy "félrehall" szavakat,

 • feladatok teljesítésekor bizonytalan,

 • valamilyen beszédhibája van,

 • szegényes a szókincse, nem jutnak eszébe szavak, nehezen tanul új szavakat, nehezen ismétli meg azokat,

 • hallás alapján nem tudja megkülönböztetni a beszédhangokat,

 • nem tud szótagolni,

 • nehezen tanul verseket, mondókákat,

 • kialakulatlan a kézdominanciája, és rossz a téri tájékozódása.

A beszédmegértés zavarára figyelmeztető jelek:

 • nehezen érti meg az elhangzó feladatot,

 • a nyelvtani viszonyszavak (pl. névutók), toldalékok jelentésterülete bizonytalan: például ha egy képről beszélgetünk, két hasonló történést ábrázoló kép közül nem vagy nehezen tudja a jót kiválasztani,

 • nem érti a mese részleteit vagy összefüggéseit (az utóbbi súlyosabb),

 • nem szeret mesét hallgatni, a hallott mesét nem tudja elmondani, a lényeget kiemelni, nem tud az azzal kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszolni,

 • új kommunikációs helyzetben zavartan viselkedik.

Mitől alakul ki?

A korai felismerés és az időben megkezdett fejlesztés szempontjából bizonyos rizikótényezők fennállása esetén a gyermeket mindenképpen veszélyeztetettnek tekinthetjük a beszédészlelés és -megértés szempontjából.
Ilyen például, ha a gyermek koraszülöttként jött a világra, vagy a szülés közben komplikációk merültek föl, esetleg szülési sérülés történt. Ilyen, ha a baba fejlődésében kimaradt a gőgicsélés, a gagyogás korszaka, vagy csak későn indult el; ha kétéves elmúlt, amikor beszélni kezdett, és beszédfejlődése lassú volt.
Rizikótényező bármilyen beszédhiba, hallássérülés, hosszantartó hurutos állapot, gyakori fülgyulladás, de az is, ha a családban valamilyen beszéddel, nyelvvel kapcsolatos probléma van, vagy az emberpalánta környezete negatívan befolyásolja a beszédfejlődést.

Beszélgessünk!

Sajnos napjainkban a családok életvezetésében egyre kevesebb idő jut a gyermekekkel való beszélgetésekre. A szülőkel folytatott beszélgetések, mondókázások és az esti mesék anyanyelv-fejlesztő szerepét pedig semmilyen tévéműsor vagy mesefilm nem pótolhatja.
Ha az anyanyelvtanulás szempontjából legfogékonyabb időszakban a gyermekkel nem beszélgetnek eleget, nem beszéltetik annyit, amennyire szüksége lenne, akkor bizony lehetnek elmaradásai a fenti területeken. Vannak olyan gyermekek is, akiknek - ép fejlődés mellett - eleve több nyelvi ingerre van szükségük, mint másoknak.

Nagyon fontos a felnőttek figyelme, a sok beszélgetés a gyerekkel, hogy e nehezen felismerhető probléma kialakulását időben megelőzzük.

Ha pedig a logopédus szakvéleménye alapján segítségre van szükség, a hatékony fejlesztéshez elengedhetetlen a szülők közreműködése.

Németh Brigitta

Forrás: Anyák Lapja, (2005. március)

Ajánlott irodalom:
Dr. Gósy Mária-Gráf Rózsa: Beszélgessünk a kisbabával! - Javaslatok, ötletek szülőknek a csecsemők és kisgyermekek beszéd-előkészítéséhez, beszédindításához és beszédfejlesztéséhez (újszülött kortól kétéves korig)
Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése - Óvodásoknak - Szülők számára
Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (szóban és írásban) - Iskolásoknak - Szülők számára

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu